Η κεντρική ορώδης ωχροπάθεια είναι μια πάθηση κατά την οποία παρατηρείται συσσώρευση υγρού κάτω από τον αμφιβληστροειδή, δημιουργώντας μια ορώδη (γεμάτη υγρό) αποκόλληση του νευροαμφιβληστροειδούς από τα κύτταρα του μελαγχρώου επιθηλίου.

Η κεντρική ορώδης ωχροπάθεια εμφανίζεται συνήθως σε νεαρούς ή μέσης ηλικίας άνδρες. Για άγνωστους λόγους έχουν παρατηρηθεί μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες και αφορά κυρίως αγχώδη άτομα.

Η μείωση της όρασης κατά την κεντρική ορώδη ωχροπάθεια είναι παροδική, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το πρόβλημα μπορεί να είναι χρόνιο και να υποτροπιάζει.