Η επέμβαση femtosecond laser αποτελεί εξέλιξη της μεθόδου Lasik (Laser In Situ Keratosmileusis), η οποία ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Παραδοσιακή μέθοδος Lasik

Παραδοσιακά στη μέθοδο Lasik ο χειρουργός οφθαλμίατρος χρησιμοποιούσε ένα ειδικό όργανο που ονομάζεται μικροκερατόμος για τη δημιουργία τοθ επιφανειακού κρημνού. Ο μικροκερατόμος είναι μια χειροκίνητη λεπίδα που κινείται κατά μήκος του ματιού και διαχωρίζει μια πολύ λεπτή φλοίδα ιστού του κερατοειδούς περίπου στα 100μm (χιλιοστά του χιλιοστού). Αφού σηκωθεί το λεπτό αυτό τμήμα του κερατοειδούς που ονομάζεται κρημνός ή flap στη διεθνή ορολογία τότε ένα άλλο laser που ονομάζεται excimer laser δρα για να σμιλεύσει τον κερατοειδή και να σας απαλλάξει από τα γυαλιά σας.

λειζερ μυωπια femto lasik

Μικροκερατόμος


Τι νέο έχει η μέθοδος Femtosecond Lasik;

Η μέθοδος Femtosecond Lasik που ονομάζεται επίσης και Femto Lasik δε χρησιμοποιεί καθόλου το μικροκερατόμο για να δημιουργήσει τον κρημνό του κερατοειδούς. Αντίθετα χρησιμοποιεί το femtosecond laser, το οποίο δρα στα 10-15 δευτερόλεπτα, δημιουργώντας ένα τέλειο flap, αφού δεν παρεμβαίνει καθόλου το ανθρώπινο χέρι. Ουσιαστικά ο χειρουργός οφθαλμίατρος δεν ακουμπά καθόλου το μάτι σας!

Πώς δημιουργείται ο κρημνός (flap) με το femtosecond laser;

To femtosecond laser διαθέτει πολύ γρήγορους παλμούς φωτός λέιζερ και δημιουργεί ένα στρώμα φυσαλίδων κάτω από την επιφάνεια του κερατοειδή σας. Οι ακριβείς διαστάσεις αυτού του στρώματος φυσαλίδων καθορίζονται από το γιατρό, με βάση το τι είναι καλύτερο για τα μάτια σας και ελέγχονται με υπολογιστή για μέγιστη ακρίβεια. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εφικτά με μια χειροκίνητη λεπίδα όπως αυτή του μικροκερατόμου. Η διαδικασία δημιουργίας του κρημνού με το femtosecond λέιζερ διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα για το κάθε μάτι.

λειζερ femtosecond laser

Δημιουργία κρημνού (flap) με femtosecond laser

Πώς γίνεται η επέμβαση Femto Lasik;

Αφού δημιουργηθεί ο κρημνός με τη βοήθεια του femtosecond laser, ο χειρουργός οφθαλμίατρος διαχωρίζει εύκολα τον ιστό όπου εμφανίζονται αυτές οι φυσαλίδες και στη συνέχεια το διπλώνει πίσω, δημιουργώντας έτσι τον κρημνό του κερατοειδούς. Ακολουθεί η σμίλευση του κερατοειδούς, η οποία γίνεται με ένα δεύτερο λέιζερ που ονομάζεται excimer laser. Αφού το λέιζερ αυτό δράσει και αναδιαμορφώσει την επιφάνεια του κερατοειδούς τότε ο κρημνός επανατοποθετείται ακριβώς στη θέση του.

Γιατί να προτιμήσω το Femto Lasik για να διορθώσω τη μυωπία μου;

Γενικά οι ασθενείς επιλέγουν τη μέθοδο Femto Lasik διότι:

  • Εξασφαλίζει εξαιρετικά οπτικά αποτελέσματα: Οι περισσότεροι ασθενείς επιτυγχάνουν 10/10 όραση μετά την επέμβαση.
  • Επιτυγχάνει πολύ καλή ποιότητα όρασης ιδιαίτερα σε χαμηλό φωτισμό ή στο σούρουπο και τη νύχτα.
  • Παρέχει καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την κλασσική μέθοδο Lasik.
  • Οι ασθενείς έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη και λιγότερο άγχος όσον αφορά τη διαδικασία του Femto Lasik που δε περιλαμβάνει μικροκερατόμο.