Το Trans PRK προέρχεται από τα αρχικά Transepithelial Photorefractive Keratectomy. Ουσιαστικά πρόκειται για τη γνωστή Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή (PRK), χωρίς όμως επαφή με το μάτι του ασθενούς. Γι’ αυτό το λόγο είναι γνωστή και σαν no touch τεχνική.

Με τη νέα τεχνολογία των laser δε χρειάζεται να επέμβει ο χειρουργός οφθαλμίατρος μηχανικά κερατοειδή χιτώνα προκειμένου να απαλλαγεί ο ασθενής από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής του.

Ποια είναι η διαφορά του συμβατικού PRK με το Trans PRK;

Η βασική διαφορά της κλασσικής τεχνικής PRK από το Trans PRK είναι ότι στο συμβατικό PRK το επιθήλιο (πρώτη στιβάδα κερατοειδούς) αφαιρείται μηχανικά με τη βοήθεια αλκοόλης και μιας μικρής μαλακής βούρτσας. Αντίθετα στην μέθοδο Trans PRK το επιθήλιο αφαιρείται με τη βοήθεια του laser. Η αφαίρεση του επιθηλίου με τη μέθοδο Trans PRK είναι σαφώς πιο ομαλή από τη στιγμή που δεν επεμβαίνει ανθρώπινο χέρι.

Που εφαρμόζεται η τεχνική Trans PRK;

Η μέθοδος Trans PRK μπορεί να εφαρμοστεί για τη διόρθωση σφαλμάτων όρασης, όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Με εξαιρετικά ακριβή προσέγγιση το σύστημα λέιζερ SCHWIND AMARIS αφαιρεί το επιθήλιο του κερατοειδούς και στη συνέχεια σε ένα βήμα πραγματοποιείται η σμίλευση του κερατοειδούς. Αυτή η προσέγγιση αποτρέπει το μάτι να έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε όργανο.

λειζερ trans PRK επεμβαση

Βήματα τεχνικής Trans PRK

Γιατί να επιλέξω τη μέθοδο Trans PRK για να αφαιρέσω την μυωπία μου;

Το TransPRK είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής τους, καθώς διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία επιφανειακού laser.
Το επιθήλιο απομακρύνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ομοιόμορφα και εύκολα από ότι με χειροκίνητο ή με υποβοηθούμενη αποδέσμευση με αλκοόλη (οινόπνευμα).
Επίσης με τη μέθοδο Trans PRK εξασφαλίζουμε ένα ακριβές υπολογισμένο προφίλ επιθηλιακού πάχους.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου Trans PRK

 Περιορίζει το χρόνο θεραπείας.
 Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αφυδάτωσης του κερατοειδούς.
 Επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης.

Πότε συστήνουμε την επέμβαση Trans PRK

• Εάν δεν είστε κατάλληλος υποψήφιος για Lasik (μικρά, βαθουλωτά μάτια) ή λεπτός κερατοειδής.
• Σε ασθενείς που ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες που μπορεί να περιλαμβάνουν κίνδυνο τραυματισμού.
• Σε ασθενείς που είναι περισσότερο φοβισμένοι και ανήσυχοι με τη διαδικασία της επέμβασης Lasik, λόγω του κρημνού που σχηματίζεται.
• Σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε επέμβαση laser στον κερατοειδή τους.
• Σε ασθενείς που έχουν κερατόκωνο και πρόκειται να υποβληθούν ταυτόχρονα σε επέμβαση διασύνδεσης κολλαγόνου.