Η εξέταση του οπτικού πεδίου είναι μία καθιερωμένη πλέον διαγνωστική οφθαλμολογική και νευρολογική εξέταση. Για την εξέταση αυτή απαιτείται ειδικό μηχάνημα με το οποίο καταγράφουμε αυτό που αντιλαμβάνεται ένα μάτι κεντρικά και περιφερικά. Τα μοντέρνα μηχανήματα οπτικού πεδίου λειτουργούν με ηλεκτρονικό υπολογιστή για μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτίμηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.