Η εξέταση του οπτικού πεδίου είναι μία καθιερωμένη πλέον διαγνωστική οφθαλμολογική και νευρολογική εξέταση. Για την εξέταση αυτή απαιτείται ειδικό μηχάνημα με το οποίο καταγράφουμε αυτό που αντιλαμβάνεται ένα μάτι κεντρικά και περιφερικά. Τα μοντέρνα μηχανήματα οπτικού πεδίου λειτουργούν με ηλεκτρονικό υπολογιστή για μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτίμηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Πότε συνιστάται έλεγχος του οπτικού πεδίου;

Η εξέταση του οπτικού πεδίου συνιστάται για πολλές παθήσεις του οφθαλμού (πχ. γλαύκωμα, παθήσεις του οπτικού νεύρου, παθήσεις του βυθού του οφθαλμού), καθώς και για διάφορα νευρολογικά και εγκεφαλικά προβλήματα. Θα πρέπει να τονισθεί πάλι πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη εξέταση τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη παρακολούθηση του γλαυκώματος.

Πώς γίνεται η εξέταση του οπτικού πεδίου;

Η εξέταση του οπτικού πεδίου γίνεται σε κάθε μάτι ξεχωριστά. Ο ασθενής κάθεται με το ένα μάτι του κλειστό μπροστά στο ειδικό μηχάνημα που αποτελείται από ένα κοίλο φωτισμένο ημισφαίριο μέσα στο οποίο ο υπολογιστής προβάλλει κάθε στιγμή ένα φωτεινό σημείο, Κάθε φορά διαφορετικού μεγέθους και φωτεινότητας και, κάθε φορά, σε διαφορετική θέση. Το φωτεινό σημείο παραμένει σταθερό για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει ο εξεταζόμενος, πατώντας ένα κουμπί, να ενημερώσει τον υπολογιστή αν το είδε. Εφ’ όσον δεν πατηθεί το κουμπί ο υπολογιστής θεωρεί ότι το φωτεινό σημείο δεν έγινε αντιληπτό.


οπτικα πεδια εξεταση

Εξέταση οπτικού πεδίου

Στη συνέχεια προβάλλει κάποιο άλλο σε άλλη περιοχή του φωτισμένου ημισφαιρίου, καταγράφοντας συνάμα στη μνήμη του την απάντηση (θετική ή αρνητική) του ασθενούς. Στο τέλος γίνεται καταγραφή των επιτυχημένων και αποτυχημένων στόχων.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες το αποτελέσμα της εξέτασης μας δίνει μια χαρτογράφηση του οπτικού πεδίου του ασθενούς, στην οποία οι μαύρες περιοχές είναι κατεστραμμένες. Δυστυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για νευρικά κύτταρα τα οποία δεν αναπλάθονται. Δεν μπορεί να γίνει επαναφορά του οπτικού πεδίου που έχει χαθεί.

οπτικα πεδια διαγνωση

Φυσιολογικό αποτέλεσμα εξέτασης οπτικού πεδίου

οπτικα πεδια αποτελεσμα μη φυσιολογικο

  Παθολογικό αποτέλεσμα εξέτασης οπτικού πεδίου