Η διόρθωση της πρεσβυωπίας μπορεί να γίνει και με και με σύγχρονες επεμβατικές μεθόδους, όπως η μονοόραση (monovision) και ένθεση προσαρμοστικών και πολυεστιακών ενδοφακών.

Η διόρθωση της πρεσβυωπίας με το σύστημα monovision μπορεί να γίνει είτε με διαθλαστική χειρουργική (laser), είτε στην επέμβαση καταρράκτη, είτε με τη χρήση φακών επαφής.

Στο σύστημα της μονοόρασης το ένα μάτι του ασθενούς διορθώνεται για να βλέπει μακριά και το άλλο για κοντά. Το μάτι που προτιμάται να βλέπει καλά σε κοντινές αποστάσεις για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας είναι συνήθως το μη κυρίαρχο μάτι. Με το σύστημα monovision ο ασθενής μπορεί να βλέπει καλά μακριά και κοντά, χωρίς τη χρήση γυαλιών.

Η διόρθωση της πρεσβυωπίας με την ένθεση προσαρμοστικών ή πολυστιακών ενδοφακών μπορεί να γίνει στα πλαίσια της επέμβασης του καταρράκτη. Στο χειρουργείο του καταρράκτη, αφού αφαιρεθεί ο φυσικός φακός του ματιού (κρυσταλλοειδής φακός), τοποθετείται διαυγής ενδοφακός που προσφέρει καθαρή και άνετη όραση. Προκειμένου ο ασθενής να απαλλαγεί από τα συμπτώματα της πρεσβυωπίας, τοποθετούμε ενδοφακό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει μικρο-κινήσεις εστίασης όταν θέλουμε να δούμε ένα κοντινό αντικείμενο (προσαρμοστικός ενδοφακός). Στην περίπτωση του πολυεστιακού ενδοφακού, η πρεσβυωπία διορθώνεται, καθώς όπως ακριβώς με τα πολυεστιακά γυαλιά ή τους πολυεστιακούς φακούς επαφής, ο ασθενής μπορεί να δει καθαρά σε όλες τις αποστάσεις.


διορθωση πρεσβυωπιας monovision

Είναι σημαντικό πριν από την απόφαση οποιασδήποτε μεθόδου διόρθωσης της πρεσβυωπίας να αξιολογούνται οι απαιτήσεις του κάθε ανθρώπου για την κοντινή του όραση. Οι ανάγκες της καθημερινότητας είναι διαφορετικές (άλλες είναι οι απαιτήσεις κοντινής όρασης για έναν επαγγελματία οδηγό και άλλες για έναν λογιστή ή χειριστή Η/Υ). Οι προσδοκίες επίσης πρέπει να είναι ρεαλιστικές για κάθε άνθρωπο ανάλογα με την ηλικία του, το επάγγελμά του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οφθαλμού.