Τα συυμπτώματα της πρεσβυωπίας είναι τα ακόλουθα:

  • Δυσκολία στην ανάγνωση, παρατήρηση κοντινών αντικειμένων.
  • Αίσθηση ανάγκης απομακρύνουμε το αντικείμενο παρατήρησής μας, όλο και πιο μακριά.
  • Ημικρανία ή πονοκέφαλος, κουρασμένα μάτια μετά από ώρα στον υπολογιστή ή μετά από έντονο διάβασμα.

Μπορεί τα συμπτώματα που περιγράφουμε να είναι συνεχή, ή διαλείποντα, να εμφανίζονται δηλαδή μερικές φορές μέσα στην ημέρα.

Με την επίσκεψή σας στον οφθαλμίατρο θα γίνει ένας πλήρης έλεγχος και θα σας δωθούν οι κατάλληλοι βαθμοί γυαλιών που χρειάζεστε, καθώς και εργονομικές συμβουλές για το πως να διαχειριστείτε την πρεσβυωπία σας!