Η αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας μπορεί να γίνει με τη χρήση κοντινών γυαλιών. Είναι σημαντικό ωστόσο ο ενδιαφερόμενος πρεσβύωπας να έχει διορθώσει το διαθλαστικό του σφάλμα για μακριά (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό), καθώς με βάση το μακρινό «πρόβλημα» θα αντιμετωπιστεί το κοντινό. Στην περίπτωση μάλιστα που ο ασθενής έχει μικρή μυωπία (1 ή 1,5 βαθμό), η πρεσβυωπία του αντισταθμίζεται και συνήθως δε χρειάζεται ακόμη βοήθεια για την πρεσβυωπία.

Η αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας μπορεί επίσης να γίνει και με πολυεστιακά γυαλιά. Οι πολυεστιακοί φακοί παρέχουν άνετη όραση σε όλες τις αποστάσεις (μακριά, μεσαία και κοντά). Με αυτό τον τρόπο ο ενδιαφερόμενος δε χρειάζεται να αλλάζει γυαλιά στην καθημερινότητά του, για να δει μακριά (πχ επιγραφή στο απέναντι κτήριο) ή να διαβάσει κάτι σε κοντινή απόσταση (πχ. κατάλογο εστιατορίου). Τα πολυεστιακά γυαλιά εξυπηρετούν πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη μακρινό πρόβλημα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό) και αρχίζουν και έχουν συμπτώματα πρεσβυωπίας.

1

Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και οι πολυεστιακοί φακοί επαφής. Οι πολυεστιακοί φακοί επαφής λειτουργούν όπως και τα πολυεστιακά γυαλιά, διαθέτοντας ζώνες ομαλής μετάβασης από τη μια εστία στην άλλη. Ο σχεδιασμός τους συνήθως γίνεται με ομόκεντρες ζώνες διαφορετικής δύναμης, για να εξυπηρετείται ο ασθενής στην απόσταση που θέλει να δει.

Η αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας μπορεί να γίνει με τη χρήση κοντινών γυαλιών. Είναι σημαντικό ωστόσο ο ενδιαφερόμενος πρεσβύωπας να έχει διορθώσει το διαθλαστικό του σφάλμα για μακριά (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό), καθώς με βάση το μακρινό «πρόβλημα» θα αντιμετωπιστεί το κοντινό. Στην περίπτωση μάλιστα που ο ασθενής έχει μικρή μυωπία (1 ή 1,5 βαθμό), η πρεσβυωπία του αντισταθμίζεται και συνήθως δε χρειάζεται ακόμη βοήθεια για την πρεσβυωπία.


Η αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας μπορεί επίσης να γίνει και με πολυεστιακά γυαλιά. Οι πολυεστιακοί φακοί παρέχουν άνετη όραση σε όλες τις αποστάσεις (μακριά, μεσαία και κοντά). Με αυτό τον τρόπο ο ενδιαφερόμενος δε χρειάζεται να αλλάζει γυαλιά στην καθημερινότητά του, για να δει μακριά (πχ επιγραφή στο απέναντι κτήριο) ή να διαβάσει κάτι σε κοντινή απόσταση (πχ. κατάλογο εστιατορίου). Τα πολυεστιακά γυαλιά εξυπηρετούν πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη μακρινό πρόβλημα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό) και αρχίζουν και έχουν συμπτώματα πρεσβυωπίας.


Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και οι πολυεστιακοί φακοί επαφής. Οι πολυεστιακοί φακοί επαφής λειτουργούν όπως και τα πολυεστιακά γυαλιά, διαθέτοντας ζώνες ομαλής μετάβασης από τη μια εστία στην άλλη. Ο σχεδιασμός τους συνήθως γίνεται με ομόκεντρες ζώνες διαφορετικής δύναμης, για να εξυπηρετείται ο ασθενής στην απόσταση που θέλει να δει.