Η μυωπία μπορεί να συνυπάρχει και με αστιγματισμό. Ο αστιγματισμός είναι επίσης μια διαθλαστική ανωμαλία, όπως και η μυωπία.

Οφείλεται σε ανώμαλο σχήμα του κερατοειδούς. Στο γενικό πληθυσμό κανένας σχεδόν κερατοειδής δεν είναι τέλειος, δηλ. απόλυτα σφαιρικός, με αποτέλεσμα συνήθως να υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσό αστιγματισμού, το οποίο να συνυπάρχει με τη μυωπία. Ο βαθμός του αστιγματισμού, αφού προσδιοριστεί από τον οφθαλμίατρο ή τον οπτομέτρη μπορεί επίσης να διορθωθεί με χρήση γυαλιών, φακών επαφής ή διαθλαστικής χειρουργικής.

αστιγματισμος laser

Φυσιολογική όραση (αριστερά) και όραση με αστιγματισμό (δεξιά)