Υπάρχουν δύο δημοφιλείς μέθοδοι laser διόρθωσης της μυωπίας: Η μέθοδος PRK και η μέθοδος LASIK. Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της τεχνολογίας βεβαίως αυτές οι μέθοδοι έχουν εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Έτσι εκτός από την PRK υπάρχει και η μέθοδος transPRK και η femtoLASIK.


Lasik surgery


Η διαφορά της PRK από την transPRK είναι ότι η μέθοδος transPRK θεωρείται ανέπαφη τεχνική. Στο κλασσικό PRK το επιθήλιο (επιδερμίδα) του κερατοειδούς αφαιρείται προκειμένου να δράσει το laser, ενώ στο transPRK το laser δρα απ’ ευθείας στον κερατοειδή με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το πλεονέκτημα της transPRK είναι ότι μειώνεται ο χρόνος της επέμβασης και της μετεγχειρητικής αποκατάστασης, έναντι της κλασσικής μεθόδου PRK.

Αντίστοιχα, η μέθοδος LASIK περιλαμβάνει 2 στάδια για τη διόρθωση της μυωπίας. Αρχικά δημιουργείται ένας κρημνός που λέγεται flap. Ο κρημνός αυτός είναι το εξωτερικό τμήμα του κερατοειδούς. Στην κλασσική μέθοδο LASIK το flap δημιουργείται μηχανικά με ένα εργαλείο που λέγεται μικροκερατόμος, ενώ στη μέθοδο FemtoLASIK δημιουργείται με τη βοήθεια ενός πολύ γρήγορου laser (femto-seconds, δηλ. 10-15 δευτερόλεπτα). Αυτό σημαίνει ότι ο κρημνός δημιουργείται με εξαιρετική ακρίβεια και μόλις σε 15 δευτερόλεπτα. Το επόμενο βήμα και στις δύο μεθόδους (LASIK και FemtoLASIK) είναι η δράση του excimer laser για την αφαίρεση των βαθμών της μυωπίας.