Εκτός από το γεροντικό καταρράκτη, υπάρχουν και άλλοι τύποι:

  • Συγγενής καταρράκτης
    Συμβαίνει σε παιδιά όπου έχουν κληρονομήσει κάποιο κακό γονίδιο ή έχει επιδράσει στα μάτια τους κάποια μεταβολική ή γενετική αρρώστια. Επίσης μπορεί να συμβεί χωρίς ιδιαίτερη προφανή αιτία.
  • Δευτερογενής καταρράκτης
    Μπορεί να σχετιστεί με προηγούμενη επέμβαση στο μάτι, μετά από χρόνια αρρώστια, μετά από χρήση κορτιζόνης ή επίδραση της ακτινοβολίας.
  • Τραυματικός καταρράκτης
    Σχετίζεται με απ’ ευθείας τραύμα του ματιού. Αυτό μπορεί να συμβεί αμέσως ή και αρκετούς μήνες ή χρόνια μετά το τραύμα.

τυποι του καταρρακτη