Η επέμβαση του καταρράκτη έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και διαφέρει αρκετά από τις παλαιότερες επεμβάσεις.

Σε αυτό βοήθησε και η μεγάλη πρόοδος της τεχνολογίας των Lasers και των υπερήχων καθώς και η μεγαλύτερη και καλύτερη εξειδίκευση των χειρουργών οφθαλμιάτρων σε αυτόν τον τομέα.

Είναι απαραίτητο ο κάθε ασθενής πριν μπει στο χειρουργείο για επέμβαση να γνωρίζει όλα τα σχετικά της επεμβάσεως και να έχουν απαντηθεί οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που τον απασχολούν.

Οι βασικές διαφορές είναι οι εξής:

  1. Ο χρόνος που αποφασίζουμε να κάνουμε την επέμβαση του καταρράκτη. Πλέον η ποιότητα ζωής των ατόμων μετά τα 60 έτη είναι εξίσου δραστήρια και απαιτητική, οπότε η απόφαση να κάνει κάποιος νωρίτερα επέμβαση καταρράκτη είναι σύνηθες. 
  2. Η τεχνολογία των φακών που μπαίνουν στο μάτι κατά την επέμβαση του καταρράκτη. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ενδοφακούς που διορθώνουν τον αστιγματισμό (τορικοί ενδοφακοί) και ενδοφακούς που διορθώνουν ταυτόχρονα την μακρινή και την κοντινή όραση (πολυεστιακοί ενδοφακοί).
  3. Δε χρησιμοποιείται ενέσιμη αναισθησία. Αυτό σημαίνει ότι η επέμβαση γίνεται εξ’ ολοκλήρου με αναισθητικές σταγόνες οι οποίες ενσταλάσσονται πριν και κατά την διάρκεια της επεμβάσεως.
  4. Δε χρειάζεται μεγάλη τομή για την αφαίρεση του καταρράκτη. Με άλλα λόγια το μάτι δεν σκίζεται, και δεν χρειάζεται να ραφτεί αργότερα, δηλαδή δεν μπαίνουν ράμματα. Όλη η επέμβαση γίνεται μέσα από δύο μικρές παρακεντήσεις, διαμέτρου 2,2 χιλιοστών.

cataract surgery