Σχετικά με το σύστημα monovision για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, ο γιατρός αφού κατανοήσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του ασθενούς θα πρέπει να συζητήσει μαζί του και να  λάβει υπόψη του τις εξής παραμέτρους:

  • Προσωπικότητα
  • Προσδοκίες
  • Επαγγελματική δραστηριότητα
  • Βιομετρία (Μέτρηση αξονικού μήκους του ματιού, που γίνεται με ειδικό εξοπλισμό)
  • Τοπογραφία (χαρτογράφηση της επιφάνειας του κερατοειδούς, που είναι το διαθλαστικότερο σημείο του ματιού)
  • Αντιμετώπιση αστιγματισμού (αν υπάρχει)
  • Ανεκτικότητα ανισομετρωπίας (αν ο ασθενής έχει μεγάλη διαφορά βαθμών ανάμεσα στα δύο μάτια και κατά πόσο μπορεί να το ανεχθεί στην καθημερινότητά του)
  • Κόστος επέμβασης