Ο ακριβής προεγχειρητικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την κατάλληλη συμβουλευτική του ασθενούς σχετικά με το είδος του ενδοφακού που μπορεί να τοποθετηθεί κατά την επέμβαση του καταρράκτη.

Επίσης οι προεγχειρητικές εξετάσεις μπορούν να καθορίσουν εάν θα έχει επιτυχία η τοποθέτηση του πολυεστιακού ενδοφακού στο μάτι του ασθενούς.

 

καταρρακτης πολυεστιακος ενδοφακος

Πολυεστιακός ενδοφακός

Αρχικά από το ιστορικό του ασθενούς θα προσδιοριστούν οι ανάγκες του ανάλογα με τις συνήθειες, την εργασία και την καθημερινότητά του. Επίσης από τη μέτρηση της όρασης και τη διάθλαση θα προσδιοριστεί το διαθλαστικό σφάλμα που υπάρχει (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιματισμός), καθώς και ο βαθμός του.

Η τοπογραφία του κερατοειδούς, η οποία μας απεικονίζει με τη βοήθεια ενός χρωματικού χάρτη τις καμπυλότητες του κερατοειδούς και την ύπαρξη ή όχι ομαλού αστιγματισμού. Από την τοπογραφία μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε εάν ο αστιγματισμός του ασθενούς είναι κερατοειδικός (από τον κερατοειδή), ή φακικός δηλ. εσωτερικός (από τον κρυσταλλοειδή φακό του ματιού).

Καλό είναι ο ασθενής να υποβληθεί σε οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) για τη διαπίστωση καλής λειτουργίας της ωχράς κηλίδας, προκειμένου να τοποθετηθεί πολυεστιακός ενδοφακός.

Εξαιρετικά σημαντική είναι η ακριβής βιομετρία. Η εξέταση αυτή προσδιορίζει το αξονικό μήκος του ματιού του ασθενούς, δηλ. πόσο μεγάλο είναι το μάτι μέσα στον κόγχο. Η βιομετρία μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηχάνημα όπως το IOL Master. Σημαντική πληροφορία για την επιλογή της κατάλληλης δύναμης ενδοφακού μέσω της βιομετρίας είναι να μας πει ο ασθενής αν έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε διαθλαστική χειρουργική (laser μυωπίας, υπερμετρωπίας).