Το TransPRK αποτελεί εξέλιξη της κλασικής τεχνικής PRK και ονομάζεται επίσης και no touch τεχνική.

Ουσιαστικά επάνω στο μάτι εφαρμόζεται μόνο το laser, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσουμε μηχανικά το επιθήλιο (όπως χρησιμοποιείται στη μέθοδο PRK). Στην transPRK μέθοδο το Excimer laser δρα απευθείας στον κερατοειδή, με αποτέλεσμα να αφαιρείται με μεγάλη ακρίβεια.

trans PRK surgery

Πλεονέκτημα του transPRK είναι ότι μειώνεται ο χρόνος επέμβασης και συντομεύει ο χρόνος αποκατάστασης της όρασης, ο οποίος είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση του κλασικού PRK. Επίσης με το trans-PRK μειώνονται οι μετεγχειρητικές ενοχλήσεις. Η μέθοδος transPRK μπορεί να εφαρμοστεί σε μυωπίες κάτω των 9.00 βαθμών και μέχρι στιγμής δε χρησιμοποιείται για τη διόρθωση υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού μεγαλύτερου από 2,5 βαθμούς.