Η επέμβαση Lasik, όπως και κάθε χειρουργείο έχει σπάνιες επιπλοκές. Ωστόσο είναι γεγονός ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας και την εξέλιξη των lasers (femtosecond laser), οι επιπλοκές είναι σχεδόν μηδαμινές.

Τα περισσότερα προβλήματα έχουν καταγραφεί με τη δημιουργία του flap με το μικροκερατόμο, πριν τη χρήση του femtosecond laser. Συγκεκριμένα ο κρημνός που δημιουργείται (flap) μπορεί να έχει ανώμαλο σχήμα, να υποστεί διάτρηση, ή να είναι πολύ μικρός. Τέτοιου είδους προβλήματα έχουν εξαλειφθεί με τη χρήση του femtosecond laser σήμερα, καθώς δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι στη δημιουργία του flap και το αποτέλεσμα είναι τέλειο.

λειζερ μυωπιας laser 

Άλλες διεγχειρητικές επιπλοκές που έχουν καταγραφεί στην επέμβαση Lasik είναι η δημιουργία ελλείματος στο επιθήλιο του κερατοειδούς. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν ο ασθενής είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έχει υποστεί κάποιο τραύμα στον κερατοειδή στο παρελθόν ή πάσχει από διαβήτη.

Τι κάνουμε: Είναι μια επιπλοκή που αντιμετωπίζεται άμεσα με πολλή ενυδάτωση και χρήση θεραπευτικού φακού επαφής, ο οποίος προωθεί την διαδικασία της επιθηλιοποίησης.

Μετεγχειρητικά, η επέμβαση Lasik μπορεί επίσης να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, όπως υπέρ ή υπό-διόρθωση της μυωπίας, μετακίνηση του flap (η οποία μπορεί να οφείλεται σε έντονο σφίξιμο ή τρίψιμο των ματιών, έντονη ξηροφθαλμία ή τραύμα.

Τι κάνουμε: Σε αυτή την περίπτωση αρχικά δίνουμε οδηγίες στον ασθενή σχετικά με την προσοχή τις πρώτες μέρες για την αποφυγή τριψίματος ή έντονων βλεφαρισμών. Εάν διαπιστωθεί ότι όντως ο κρημνός (flap) έχει κουνηθεί, τότε θα πρέπει να επανατοποθετηθεί στη θέση του.

Προβλήματα μετά από επέμβαση Lasik θεωρείται και η αίσθηση ξηροφθαλμίας, η οποία θεωρείται φυσιολογική και δε μας ανησυχεί. Συμβαίνει περίπου στο 70% των ασθενών που υποβάλλονται σε Lasik και ποικίλει όσον αφορά το βαθμό αίσθησης.

Τι κάνουμε: Η συμβουλή που δίνουμε είναι η πολύ συχνή χρήση τεχνητών δακρύων, ακόμη και μήνες μετά την επέμβαση, καθώς τα νεύρα που βρίσκονται εντός του κερατοειδούς και συμμετέχουν στην παραγωγή δακρύων έχουν καταστραφεί από τη δράση του laser. Εάν τα συμπτώματα ξηροφθαλμίας είναι πολύ έντονα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης και ενυδατική γέλη (gel) για μεγαλύτερη ανακούφιση. Ακόμη ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωρινά ή μόνιμα βύσματα των δακρυϊκών αποχετεύσεων.

Η επέμβαση Lasik, όπως και κάθε χειρουργείο έχει σπάνιες επιπλοκές. Ωστόσο είναι γεγονός ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας και την εξέλιξη των lasers (femtosecond laser), οι επιπλοκές είναι σχεδόν μηδαμινές.

Τα περισσότερα προβλήματα έχουν καταγραφεί με τη δημιουργία του flap με το μικροκερατόμο, πριν τη χρήση του femtosecond laser. Συγκεκριμένα ο κρημνός που δημιουργείται (flap) μπορεί να έχει ανώμαλο σχήμα, να υποστεί διάτρηση, ή να είναι πολύ μικρός. Τέτοιου είδους προβλήματα έχουν εξαλειφθεί με τη χρήση του femtosecond laser σήμερα, καθώς δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι στη δημιουργία του flap και το αποτέλεσμα είναι τέλειο.

Άλλες διεγχειρητικές επιπλοκές που έχουν καταγραφεί στην επέμβαση Lasik είναι η δημιουργία ελλείματος στο επιθήλιο του κερατοειδούς. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν ο ασθενής είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έχει υποστεί κάποιο τραύμα στον κερατοειδή στο παρελθόν ή πάσχει από διαβήτη.

Τι κάνουμε: Είναι μια επιπλοκή που αντιμετωπίζεται άμεσα με πολλή ενυδάτωση και χρήση θεραπευτικού φακού επαφής, ο οποίος προωθεί την διαδικασία της επιθηλιοποίησης.
Μετεγχειρητικά, η επέμβαση Lasik μπορεί επίσης να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, όπως υπέρ ή υπό-διόρθωση της μυωπίας, μετακίνηση του flap (η οποία μπορεί να οφείλεται σε έντονο σφίξιμο ή τρίψιμο των ματιών, έντονη ξηροφθαλμία ή τραύμα.

Τι κάνουμε: Σε αυτή την περίπτωση αρχικά δίνουμε οδηγίες στον ασθενή σχετικά με την προσοχή τις πρώτες μέρες για την αποφυγή τριψίματος ή έντονων βλεφαρισμών. Εάν διαπιστωθεί ότι όντως ο κρημνός (flap) έχει κουνηθεί, τότε θα πρέπει να επανατοποθετηθεί στη θέση του.

Προβλήματα μετά από επέμβαση Lasik θεωρείται και η αίσθηση ξηροφθαλμίας, η οποία θεωρείται φυσιολογική και δε μας ανησυχεί. Συμβαίνει περίπου στο 70% των ασθενών που υποβάλλονται σε Lasik και ποικίλει όσον αφορά το βαθμό αίσθησης.

Τι κάνουμε: Η συμβουλή που δίνουμε είναι η πολύ συχνή χρήση τεχνητών δακρύων, ακόμη και μήνες μετά την επέμβαση, καθώς τα νεύρα που βρίσκονται εντός του κερατοειδούς και συμμετέχουν στην παραγωγή δακρύων έχουν καταστραφεί από τη δράση του laser. Εάν τα συμπτώματα ξηροφθαλμίας είναι πολύ έντονα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης και ενυδατική γέλη (gel) για μεγαλύτερη ανακούφιση. Ακόμη ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωρινά ή μόνιμα βύσματα των δακρυϊκών αποχετεύσεων.