Η εγχείρηση του καταρράκτη μπορεί να γίνει πλέον με λέιζερ και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των laser στις επεμβάσεις ματιών ξεκίνησαν περίπου το 1970. Από τότε ο εξοπλισμός και τα εργαλεία έχουν βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό όπου έχουν ελαττωθεί οι χρόνοι εκτέλεσης της επέμβασης και τα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν ελαχιστοποιηθεί.

Η επέμβαση του καταρράκτη με femtosecond laser αποτελεί το αποκορρύφωμα της προόδου της τεχνολογίας laser, της εξέλιξης των τεχνικών που υπάρχουν διαθέσιμα στην οφθαλμολογία.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ της μεθόδου της φακοθρυψίας και του femtosecond laser στην επέμβαση του καταρράκτη αφορούν κυρίως στην ακρίβεια με την οποία πραγματοποιούνται. Αυτό με τη σειρά του έχει άμεση σχέση με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της επέμβασης.

Τα πλεονεκτήματα όμως του femtosecond laser δε σταματούν εδώ. Παρακάτω απαριθμούνται τα πολλαπλά οφέλη του femtosecond laser στην επέμβαση του καταρράκτη:

  • Πιο ακριβείς τοξοειδείς τομές για τη διόρθωση του αστιγματισμού: Το femtosecond laser ενισχύει την ακρίβεια στη δημιουργία τομών. Μάλιστα η ακρίβεια αυτή είναι πολύ υχηλότερη από οποιαδήποτε χειροκίνητο εργαλείο κοπής, όπως χρησιμοποιείται στην τεχνική της φακοθρυψίας.
  • Τέλεια κεντραρισμένη καψουλόρηξη: Η καψουλόρηξη είναι η δημιουργία ανοίγματος στο σάκο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο θολωμένος φακός (καταρράκτης). Με το femtosecond laser έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα τέλειο κυκλικό άνοιγμα στην κάψουλα του φακού. Ο σχεδιασμός είναι τόσο τέλειος πέρα από αυτό που είναι ικανό να δημιουργήσει ανθρώπινο χέρι. Αυτό βοηθάει στο καλύτερο κεντράρισμα του ενδοφακού.

femtocataract μηχανημα

Επέμβαση καταρράκτη με femtosecond laser: Εικόνα μέσα από το χειρουργείο

  • Τελειότερες χειρουργικές τομές: Το femtosecond laser επιτρέπει τη δημιουργία τομών με τέτοιο ιδανικό τρόπο που θα ήταν αδύνατο με χειροκίνητα εργαλεία κοπής. Έτσι οι τομές είναι ασφαλέστερες (δεν έχουν διαρροή)και δε δημιουργούν αστιγματισμό.
  • Χαμηλότερη ενέργεια για τη ρευστοποίηση του καταρράκτη: Η επέμβαση καταρράκτη με femtosecond laser μειώνει την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη ρευστοποίηση και αφαίρεση του φακού του καταρράκτη. Αυτό συμβαίνει γιατί με το femtosecond laser ο καταρράκτης διαχωρίζεται σε μικρά κομμάτια που έχουν σχήμα κύβου με τη βοήθεια του laser. Η λιγότερη ενέργεια που εξασφαλίζει το femtosecond laser μειώνει τον τραυματισμό που προκαλείται στο μάτι κατά τη διάρκεια της επέμβασης, καταλήγοντας έτσι σε ένα πιο ήπιο μάτι μετεγχειρητικά.

Femto catararact

Κατακερματισμός καταρράκτη με femtosecond laser

  • Συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων: Η εξελισσόμενη τεχνολογία επιτρέπει στο χειρουργό-οφθαλμίατρο να αναπτύξει νέες δεξιότητες σε τακτική βάση. Η επένδυση στην τεχνολογία του femtosecond laser έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους χειρουργούς, όσο και για τους ασθενείς. Η ευκολότεροι χειρισμοί σε συνδυασμό με την καλύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι το κλειδί για την επιτυχία του χειρουργείου του καταρράκτη.