Το σύνδρομο υαλοειδοωχρικής έλξης είναι μια κατάσταση στην οποία συμμετέχει το υαλοειδές (ζελέ του ματιού που γεμίζει το οπίσθιο τμήμα του ματιού), το οποίο φυσιολογικά συνδέεται με τον αμφιβληστροειδή.

Ωστόσο με το πέρας της ηλικίας το υαλοειδές δεν είναι πια τόσο σφριγηλό, με αποτέλεσμα να αποκολλάται σε διάφορα σημεία, προκαλώντας τη λεγόμενη οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς. Εάν η αποκόλληση του υαλοειδούς είναι ατελής, μπορεί να προκαλέσει έλξεις (δυνάμεις) στον αμφιβληστροειδή, θέλοντας να τον συμπαρασύρει στην αποκόλληση. Οι έλξεις αυτές που ασκούνται από το υαλοειδές στην ωχρά κηλίδα, η οποία είναι το κέντρο του αμφιβληστροειδούς προκαλούν την υαλοειδοωχρική έλξη.

Η υαλοειδοωχρική έλξη μπορεί να οδηγήσει σε ατελή οπή της ωχράς κηλίδας. Η ατελής οπή της ωχράς κηλίδας μπορεί να διαστρεβλώσει και να θολώσει την κεντρική όραση. Η ωχρά κηλίδα είναι υπεύθυνη για την κεντρική και έγχρωμη όρασή μας.

Συμπτώματα υαλοειδοωχρικής έλξης

Στις περισσότερες περιπτώσεις η υαλοειδοωχρική έλξη είναι ήπια και δε δημιουργεί συμπτώματα.

Τα πιο κοινά συμπτώματα της υαλοειδοωχρικής έλξης είναι:

  • Θολή όραση
  • Παραμορφωμένα είδωλα (πχ. οι ευθείες γραμμές εμφανίζονται τεθλασμένες)
  • Δυσκολία στις καθημερινές δραστηριότητες όπως διάβασμα ή ανεβοκατέβασμα σκαλιών.

Σε σοβαρές περιπτώσεις όπου η κεντρική οπτική οξύτητα είναι μειωμένη και υπάρχει φτωχή ποιοτική όραση, η περιφερική όραση διατηρείται.

Διάγνωση υαλοειδοωχρικής έλξης

Η διάγνωση της υαλοειδοωχρικής έλξης μπορεί να γίνει με τη βυθοσκόπηση. Κατά την εξέταση αυτή ο γιατρός εξετάζει στη σχισμοειδή λυχνία (μικροσκόπιο με μεγάλη μεγέθυνση) μέσω διεσταλμένης κόρης τις αλλαγές στην επιφάνεια της ωχράς κηλίδας.

Μια αντικειμενική και αξιόπιστη εξέταση για τη διάγνωση της υαλοειδοωχρικής έλξης είναι επίσης η οπτική τομογραφία συνοχής OCT. Με τις συγχρονικές εικόνες που λαμβάνονται μπορούμε να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε επίσης την πορεία της πάθησης σε επόμενες επισκέψεις του ασθενούς στο ιατρείο. Η οπτική τομογραφία OCT είναι χρήσιμη επίσης και στην περίπτωση που ο ασθενής υποβληθεί σε θεραπεία, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τη βελτίωσή του.

υαλοειδοωχρικη ελξη διαγνωση οπτικη τομογραφια συνοχης

Απεικόνιση υαλοειδοωχρικής έλξης με OCT

Θεραπεία υαλοειδοωχρικής έλξης

Η θεραπεία της υαλοειδοωχρικής έλξης δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που τα συμπτώματα είναι ήπια και δεν επηρεάζουν την όραση.

Ωστόσο, σε εμμένουσες περιπτώσεις όπου η έλξη προχωρά γρήγορα και τα συμπτώματα του ασθενούς επιδεινώνονται, συστήνεται χειρουργική επέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση της υαλοειδεκτομής είναι αποτελεσματική για την απελευθέρωση της έλξης του υαλοειδούς στην ωχρά κηλίδα. Κατά την επέμβαση της υαλοειδεκτομής, το υαλοειδές αφαιρείται. Επίσης, μπορούν να αφαιρεθούν και τυχόν μεμβράνες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, με σκοπό να μην υποτροπιάσει το μέλλον η έλξη.

Επίσης, πρόσφατα εφαρμόζεται και μια ενδοϋαλοειδική ένεση (Jetrea), η οποία είναι ικανή να αποδεσμεύσει την ωχρά κηλίδα από την έλξη που προκαλεί το υαλοειδές με πολύ καλά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην όραση των ασθενών.