Το σύνδρομο υαλοειδοωχρικής έλξης είναι μια κατάσταση στην οποία συμμετέχει το υαλοειδές (ζελέ του ματιού που γεμίζει το οπίσθιο τμήμα του ματιού), το οποίο φυσιολογικά συνδέεται με τον αμφιβληστροειδή.

Ωστόσο με το πέρας της ηλικίας το υαλοειδές δεν είναι πια τόσο σφριγηλό, με αποτέλεσμα να αποκολλάται σε διάφορα σημεία, προκαλώντας τη λεγόμενη οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς. Εάν η αποκόλληση του υαλοειδούς είναι ατελής, μπορεί να προκαλέσει έλξεις (δυνάμεις) στον αμφιβληστροειδή, θέλοντας να τον συμπαρασύρει στην αποκόλληση. Οι έλξεις αυτές που ασκούνται από το υαλοειδές στην ωχρά κηλίδα, η οποία είναι το κέντρο του αμφιβληστροειδούς προκαλούν την υαλοειδοωχρική έλξη.

Η υαλοειδοωχρική έλξη μπορεί να οδηγήσει σε ατελή οπή της ωχράς κηλίδας. Η ατελής οπή της ωχράς κηλίδας μπορεί να διαστρεβλώσει και να θολώσει την κεντρική όραση. Η ωχρά κηλίδα είναι υπεύθυνη για την κεντρική και έγχρωμη όρασή μας.