Το κυστοειδές οίδημα της ωχράς κηλίδας είναι η συσσώρευση υγρού στην ωχρά κηλίδα, η οποία είναι η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κυστικών περιοχών.

Το κυστοειδές οίδημα της ωχράς κηλίδας προκαλεί μείωση της κεντρικής όρασης.

κυστοειδες οιδημα ωχρας διαγνωση

Κυστικό οίδημα ωχράς κηλίδας

Όταν το κυστοειδές οίδημα δεν αντιμετωπίζεται και παραμένει για πολύ καιρό, οι μικρές κυστικές περιοχές συναθροίζονται και δημιουργούν ατελή οπή ωχράς κηλίδας, προκαλώντας εκτός από πτώση στην όραση και παραμόρφωση. Επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία των φωτοϋποδεοχέων (κωνίων και ραβδίων), δημιουργώντας μη αναστρέψιμες βλάβες στην όραση.