Η Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς (ΗΕΩ) είναι μια εκφυλιστική και προοδευτική πάθηση που αποτελεί την κύρια αιτία απώλειας της οράσεως (της οπτικής οξύτητας) στο Δυτικό πληθυσμό ηλικίας άνω των 65 ετών. Πιστεύεται ότι στην Δ.Ευρώπη και στην Β.Αμερική προσβάλλεται μεταξύ του 5-20% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 χρόνων. Υπολογίζεται ότι πάσχουν παγκοσμίως 25 εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 50 ετών.

Η τελική φύση της πάθησης σχετίζεται με απώλεια όρασης και είναι η πρώτη αιτία νομικής τύφλωσης στο δυτικό κόσμο σε άτομα άνω των 50 ετών.

Η ωχρά κηλίδα είναι το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδή χιτώνα, ένα λεπτό στρώμα φωτοευαίσθητων νευρικών κυττάρων και ινών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Ο αμφιβληστροειδής μετατρέπει το φωτεινό ερέθισμα σε νευρικό ερέθισμα, το οποίο ο εγκέφαλός μας μπορεί να αντιλαμβάνεται σαν εικόνα.

εκφυλιση ωχρας κηλιδας

Η ωχρά κηλίδα είναι υπεύθυνη για την κεντρική όρασή και μας επιτρέπει να βλέπουμε με μεγαλύτερη ευκρίνεια έτσι ώστε να αντιλαμβανόμαστε τις λεπτομέρειες της εικόνας. Για καθημερινές δραστηριότητες όπως το διάβασμα, την οδήγηση, ακόμα και την αναγνώριση προσώπων, είναι υπεύθυνη η ωχρά κηλίδα.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αλλοίωση στην περιοχή της ωχράς κηλίδας, μπορεί να προκληθεί σοβαρή απώλεια της όρασης.

Στα αρχικά στάδια της ΗΕΩ, δημιουργούνται εναποθέσεις κάτω από τον αμφιβληστροειδή. Αυτές οι εναποθέσεις ονομάζονται Drusen και είναι συνήθως ορατές στον οφθαλμίατρο κατά τη διάρκεια εξέτασης του βυθού του οφθαλμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα Drusen δεν οδηγούν σε σοβαρή μείωση της όρασης.

Σε προχωρημένα στάδια της ΗΕΩ συναντάμε πιο συχνά απώλειες στην όραση, που στη τελική φάση της πάθησης μπορεί να οδηγήσουν σε νομική τύφλωση (οπτική οξύτητα μικρότερη από 2/10). Η ΗΕΩ σπάνια οδηγεί σε απόλυτη τύφλωση, αφού ο ασθενής διατηρεί συνήθως την περιφερική του όραση.

Η εκφύλιση της ωχράς συνήθως ξεκινά από τον έναν οφθαλμό και επειδή η όραση του δεύτερου οφθαλμού καλύπτει την απώλεια όρασης του προσβεβλημένου οφθαλμού, πολλές φορές τα άτομα που πάσχουν δεν το αντιλαμβάνονται. Επίσης, άτομα που πάσχουν από ΗΕΩ στον έναν οφθαλμό διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν ΗΕΩ και στον άλλον οφθαλμό σε χρονικό διάστημα 3-5 χρόνων, γεγονός το οποίο μπορεί να περιορίσει σημαντικά την συνολική όραση.

Παρότι η Η.Ε.Ω. δεν προκαλεί ολική τύφλωση, όταν εκδηλώνεται και στους δύο οφθαλμούς διαταράζεται σε μεγάλο βαθμό η ικανότητα του ασθενούς να εκτελέσει δραστηριότητες με την όραση π.χ. διάβασμα , να χειρίζεται χρήματα, να οδηγεί, να αναγνωρίζει πρόσωπα. Κατά συνέπεια, η ποιότητα ζωής του ασθενούς υποβαθμίζεται σημαντικά. Η απώλεια της όρασης συνεπάγεται σε απώλεια της ανεξαρτησίας και χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, προκαλώντας περισσότερο άγχος στους ασθενείς, οδηγώντας τους σε κατάθλιψη.

Εκτιμήσεις αποδεικνύουν ότι ήπια Η.Ε.Ω. προκαλεί 17% υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 40-50% ανάλογα με τη μέτρια και τη σοβαρή μορφή.

οραση με ηλικιακη εκφυλιση ωχρας κηλιδας

Πως βλέπουν τα άτομα σε προχωρημένο στάδιο ΗΕΩ