Το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας είναι η συσσώρευση υγρού στην περιοχή της ωχράς κηλίδας, η οποία είναι το κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Η συσσώρευση του υγρού συμβαίνει λόγω διαρροής αιμοφόρων αγγείων.

Το διαβητικό οίδημα της ωχράς συμβαίνει συνήθως εφόσον προϋπάρχει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια πάθηση που καταστρέφει τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και οδηγεί σε πτώση και παραμόρφωση της όρασης.

Στην περίπτωση που η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια δεν αντιμετωπιστεί τα αιμοφόρα αγγεία αρχίζουν να ασκούν πίεση στο μάτι και να διαρρέουν υγρό, δημιουργώντας το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας.

διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας διαγνωση