Στραβισμός είναι η ασθένεια κατά την οποία οι οπτικοί άξονες των δύο ματιών δεν είναι παράλληλοι ο ένας με τον άλλο, αλλά κατευθύνονται προς διαφορετικά σημεία. Η ανωμαλία αυτή μπορεί να είναι εμφανής και μόνιμη ή να εμφανίζεται περιστασιακά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (διαλείπων).

Το ένα μάτι συνήθως κοιτάζει ευθεία μπροστά, ενώ το άλλο να στρέφεται προς τα μέσα, προς τα έξω, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Το μάτι που συνήθως στραβίζει πιθανώς να ευθυάζεται μερικές φορές, ενώ το ευθυασμένο μπορεί να αποκλίνει (επαλασών). Ο στραβισμός είναι μία συχνή κατάσταση ανάμεσα στα παιδιά. Περίπου το 4% των παιδιών πάσχουν από αυτή την νόσο, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και αργότερα στη ζωή. Εμφανίζεται το ίδιο συχνά σε αγόρια όσο και σε κορίτσια και υπάρχει και κληρονομικότητα.

Παρόλα αυτά πολλοί άνθρωποι με στραβισμό δεν αναφέρουν ανάλογο πρόβλημα στην οικογένεια.