Η αμβλυωπία ή αλλιώς τεμπέλικο μάτι συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος μαθαίνει να αναγνωρίζει μόνο το είδωλο που παίρνει από το «καλό» μάτι και να αγνοεί το είδωλο από το ασθενέστερο ή τεμπέλικο μάτι. Αυτό συμβαίνει, δυστυχώς, στα περισσότερα παιδία που έχουν στραβισμό. Γενικά η φυσιολογική ευθυγράμμιση (παραλληλότητα) των δύο ματιών κατά τη παιδική ηλικία επιτρέπει την ανάπτυξη καλής οράσεως. Ανώμαλη ευθυγράμμιση, όπως στον στραβισμό, μπορεί να προκαλέσει μειωμένη όραση ή και αμβλυωπία.

 αμβλυωπια θεραπεια

Ανώμαλη ευθυγράμιση των ματιών στο στραβισμό

Η θεραπεία της αμβλυωπίας με αποκλεισμό (κλείσιμο) του καλύτερου ματιού έχει σκοπό να δοθεί η ευκαιρία και στο ασθενέστερο μάτι να αναπτυχθεί και να δυναμώσει την όρασή του. Εάν η αμβλυωπία ανιχνευτεί στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, η θεραπεία είναι συχνά πετυχημένη. Εάν περάσει η αμβλυωπία απαρατήρητη και δε δοθεί κατάλληλη θεραπεία -μετά την ηλικία των 7 ετών-, τότε η αμβλυωπία (χαμηλή όραση) δύσκολα θεραπεύεται, καθώς ο εγκέφαλος έχει μάθει να λειτουργεί με ένα μόνο μάτι (in structure).

Σαν κανόνας όσο πιο νωρίς ανιχνευτεί και θεραπευτεί η αμβλυωπία τόσο καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα θα έχουμε.