Η απόπτωση επιθηλίου είναι μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια αυτόματης απόπτωσης του επιθηλίου του κερατοειδούς (ξεφλούδισμα της πιο επιφανειακής στιβάδας του κερατοειδούς). Το γεγονός αυτό συμβαίνει γιατί η πρόσφυση του επιθηλίου του κερατοειδούς με τα υποκείμενα στρώματα του κερατοειδούς είναι χαλαρή.
Ο κερατοειδής επουλώνεται συνήθως μέσα σε μερικά εικοσιτετράωρα, αλλά το επεισόδιο αυτό έχει την τάση να υποτροπιάζει σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα που μπορεί να ποικίλουν από μερικές ημέρες μέχρι και μήνες αργότερα.