Η πρεσβυωπία είναι η σταδιακή απώλεια της ικανότητας του οφθαλμού να προσαρμόζει, με άλλα λόγια να εστιάζει σε κοντινά αντικείμενα. Αποτελεί τη συχνότερη οπτική διαταραχή. Φυσιολογικά παρατηρείται μετά την 4η δεκαετία της ζωής τους.

Όλοι οι άνθρωποι μετά τα 40 υπόκεινται αργά ή γρήγορα στην ταλαιπωρία των κοντινών διορθωτικών γυαλιών (εκτός από κάποιους μύωπες).
Σήμερα με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, πολλοί άνθρωποι θα περάσουν πάνω από το ήμισυ της ζωής τους όντες πρεσβύωπες, εφόσον η φυσιολογική λειτουργία έχει χαθεί.

πρεσβυωπια τι ειναι