Το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα είναι δευτερογενές (οφείλεται σε οφθαλμολογική πάθηση), δηλαδή δεν προκύπτει από μηχανισμό ανοιχτής ή κλειστής γωνίας.

Η αποφολίδωση ή η ψευδοαποφολίδωση αφορά την εναπόθεση υλικού, συνήθως παθολογικού (μη φυσιολογικής πρωτεΐνης), στον οφθαλμό. Το υλικό αυτό με τα χρόνια συσσωρεύεται και επικάθεται στο σύστημα αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού που ρυθμίζει την ενδοφθάλμια πίεση.

Γενικότερα η αποφολίδωση θεωρείται σημαντικός παράγοντας πρόκλησης γλαυκώματος. Μπορεί επίσης να προκαλέσει καταρράκτη και μείωση της όρασης.

Εμφανίζεται συνήθως μετά τα 70 έτη. Μπορεί να συμβεί μόνο στο ένα μάτι , αν και μελέτες δείχνουν ότι μετά από χρόνια μπορεί να εμφανιστεί και στο άλλο. Περίπου το 25% των ατόμων με αποφολιδωτικό σύνδρομο έχουν υψηλή ενδοφθάλμια πίεση και το 1/3 αυτών παρουσιάζει γλαύκωμα.

Ψευδοαποφολιδωτικο γλαυκωμα

Εικόνα ψευδοαποφολίδωσης

Στην Ελλάδα δυστυχώς η ψευδοαποφολίδωση αποτελεί υψηλό παράγοντα κινδύνου πρόκλησης γλαυκώματος και συνήθως το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα είναι πιο επιθετικό.

Διάγνωση ψευδοαποφολιδωτικού γλαυκώματος

Η διάγνωση του ψευδοαποφολιδωτικού γλαυκώματος είναι δύσκολη και μπορεί εύκολα να υποτιμηθεί. Καλό είναι να γίνεται μυδρίαση. Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία μπορεί να μας αποκαλύψει εναποθέσεις του αποφολιδωτικού υλικού στο πρόσθιο τμήμα του ματιού.

Η γωνιοσκόπηση είναι επίσης μια σημαντική εξέταση η οποία μας αποκαλύπτει εάν ο ασθενής έχει κλειστή γωνία.

Αντιμετώπιση ψευδοαποφολιδωτικού γλαυκώματος

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του ψευδοαποφολιδωτικού γλαυκώματος είναι οι εξής:

  • Αντιγλαυκωματικές οφθαλμικές σταγόνες: Τα κολλύρια αυτά χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Ανάλογα με τη δραστική ουσία στόχος τους είναι η μείωση της παραγωγής του υδατοειδούς υγρού ή η αύξηση της εκροής του από το σύστημα αποχέτευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνδυασμός των αντιγλαυκωματικών κολλυρίων μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  • Laser: Το laser κατευθύνεται στο δοκιδωτό δίκτυο με σκοπό να μπορέσει αυτή η δομή να αναδιαμορφωθεί και να ανοίξει για να βελτιωθεί η εκροή του υδατοειδούς υγρού.
  • Τραμπεκουλεκτομή: Ο χειρουργός δημιουργεί ένα άνοιγμα στο λευκό μέρος του ματιού (σκληρός χιτώνας) και απομακρύνει τμήμα του δωκιδωτού δικτύου, το οποίο επιτρέπει στο δωκιδωτό δίκτυο να αποχετεύει σωστά το υδατοειδές υγρό.

Η ενδοφθάλμια πίεση μειώνεται, όπως επίσης και η βλάβη στο οπτικό νεύρο.

Στην περίπτωση που το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα προκαλέσει καταρράκτη καλό θα είναι να αφαιρεθεί και αυτός χειρουργικά.