Το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα είναι δευτερογενές (οφείλεται σε οφθαλμολογική πάθηση), δηλαδή δεν προκύπτει από μηχανισμό ανοιχτής ή κλειστής γωνίας.

Η αποφολίδωση ή η ψευδοαποφολίδωση αφορά την εναπόθεση υλικού, συνήθως παθολογικού (μη φυσιολογικής πρωτεΐνης), στον οφθαλμό. Το υλικό αυτό με τα χρόνια συσσωρεύεται και επικάθεται στο σύστημα αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού που ρυθμίζει την ενδοφθάλμια πίεση.

Γενικότερα η αποφολίδωση θεωρείται σημαντικός παράγοντας πρόκλησης γλαυκώματος. Μπορεί επίσης να προκαλέσει καταρράκτη και μείωση της όρασης.

Εμφανίζεται συνήθως μετά τα 70 έτη. Μπορεί να συμβεί μόνο στο ένα μάτι , αν και μελέτες δείχνουν ότι μετά από χρόνια μπορεί να εμφανιστεί και στο άλλο. Περίπου το 25% των ατόμων με αποφολιδωτικό σύνδρομο έχουν υψηλή ενδοφθάλμια πίεση και το 1/3 αυτών παρουσιάζει γλαύκωμα.

Ψευδοαποφολιδωτικο γλαυκωμα

Εικόνα ψευδοαποφολίδωσης

Στην Ελλάδα δυστυχώς η ψευδοαποφολίδωση αποτελεί υψηλό παράγοντα κινδύνου πρόκλησης γλαυκώματος και συνήθως το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα είναι πιο επιθετικό.