Το χρόνιο γλαύκωμα είναι μια πάθηση που προσβάλλει το οπτικό νεύρο και με τον καιρό επηρεάζει την όρασή μας. Η όραση που χάνεται είναι η αρχική περιφερική, ενώ σε προχωρημένα στάδια οι ασθενείς παρομοιάζουν το οπτικό τους πεδίο σαν να βλέπουν μέσα από σωλήνα (tunnel-vision).Στο χρόνιο γλαύκωμα η εκφύλιση των νευρικών κυττάρων είναι αργή και χωρίς πόνο. Η καταστροφή των κυττάρων είναι μόνιμη και των οπτικό πεδίο που χάνεται δυστυχώς δεν επαναφέρεται.

Οι παράγοντες κινδύνου είναι:

  • Άτομα που έχουν συγγενή εξ’ αίματος ο οποίος πάσχει από γλαύκωμα.
  • Προχωρημένη ηλικία (άνω των 40-45 ετών)
  • Υψηλή ενδοφθάλμια πίεση
  • Άτομα Αφρικανικής φυλής
  • Άτομα που έχουν υπερμετρωπία (λόγω ρηχού προσθίου θαλάμου του ματιού)