Το χρόνιο γλαύκωμα είναι μια πάθηση που προσβάλλει το οπτικό νεύρο και με τον καιρό επηρεάζει την όρασή μας. Η όραση που χάνεται είναι η αρχική περιφερική, ενώ σε προχωρημένα στάδια οι ασθενείς παρομοιάζουν το οπτικό τους πεδίο σαν να βλέπουν μέσα από σωλήνα (tunnel-vision).Στο χρόνιο γλαύκωμα η εκφύλιση των νευρικών κυττάρων είναι αργή και χωρίς πόνο. Η καταστροφή των κυττάρων είναι μόνιμη και των οπτικό πεδίο που χάνεται δυστυχώς δεν επαναφέρεται.

Οι παράγοντες κινδύνου είναι:

  • Άτομα που έχουν συγγενή εξ’ αίματος ο οποίος πάσχει από γλαύκωμα.
  • Προχωρημένη ηλικία (άνω των 40-45 ετών)
  • Υψηλή ενδοφθάλμια πίεση
  • Άτομα Αφρικανικής φυλής
  • Άτομα που έχουν υπερμετρωπία (λόγω ρηχού προσθίου θαλάμου του ματιού)

Σχέση γλαυκώματος και ενδοφθάλμιας πίεσης

Η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου πρόκλησης γλαυκώματος. Το φυσιολογικό εύρος της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι 10-21 και μετριέται σε mm στήλης υδραργύρου (mmHg). Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι άτομα με ενδοφθάλμια πίεση 17 ή 18 mmHg δεν κινδυνεύουν να εμφανίσουν γλαύκωμα. Αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί από περαιτέρω κλινική εξέταση από τον οφθαλμίατρο για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βλάβες στο οπτικό νεύρο.

Η ενδοφθάλμια πίεση καθορίζεται από τη ροή ενός υγρού που ονομάζεται υδατοειδές και ρέει στον πρόσθιο θάλαμο. Η τιμή της είναι φυσιολογική όταν παράγεται επαρκές υδατοειδές υγρό και αποχετεύεται ελεύθερα στην κυκλοφορία. Στην περίπτωση που παράγεται παραπάνω υδατοειδές υγρό ή εάν δεν αποχετεύεται σωστά και μπλοκάρεται η ροή του τότε η ενδοφθάλμια πίεση ανεβαίνει.

Το υδατοειδές υγρό παράγεται από τις ακτινοειδείς προβολές του ακτινωτού σώματος (ciliary body) πίσω από την ίριδα και ρέει στον πρόσθιο θάλαμο μέσω της κόρης του ματιού και αποχετεύεται μέσω ενός σπογγώδους δικτύου, το οποίο ονομάζεται δοκιδωτό δίκτυο (trabecular meshwork) και ενός καναλιού αποστράγγισης που ονομάζεται κανάλι του Schlemm.

χρονιο γλαυκωμα διαγνωση θεραπεια

Διάγνωση χρόνιου γλαυκώματος

Το χρόνιο γλαύκωμα δεν έχει συμπτώματα, γι’ αυτό και για να εντοπιστεί χρειάζεται ο ασθενής να υποβάλλεται σε τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις (ετήσιο check up).
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υψηλή ενδοφθάλμια πίεση ο ασθενής είναι ύποπτος γλαυκώματος και ο οφθαλμίατρος μπορεί μέσω της εξέτασης της βυθοσκόπησης να αξιολογήσει τυχόν αλλαγές στο οπτικό νεύρο. Η λήψη φωτογραφιών του οπτικού νεύρου είναι επίσης χρήσιμη προκειμένου ο εξεταστής να μπορέσει να τις συγκρίνει με μελλοντικές φωτογραφίες.
Μια πολύ σημαντική εξέταση είναι η εξέταση των οπτικών πεδίων, όπου χαρτογραφείται με ακρίβεια η κεντρική και η περιφερική όραση. Συγκεκριμένα στα οπτικά πεδία μπορούμε να δούμε και να μετρήσουμε πόση περιφερική όραση έχει χαθεί. Να επισημάνουμε ότι αλλοιώσεις στην περιφερική όραση δεν είναι εύκολα αντιληπτές, όπως συμβαίνει με την κεντρική μας όραση, γι’ αυτό και τέτοιου είδους εξετάσεις είναι πολύ σημαντικές. Η εξέταση των οπτικών πεδίων μπορεί να επαναλαμβάνεται 1 φορά το χρόνο.

Θεραπεία χρόνιου γλαυκώματος

Για τη θεραπεία του χρόνιου γλαυκώματος δίνονται κολλύρια τα οποία βοηθούν στη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιεί παραπάνω από ένα κολλύριο, προκειμένου η ενδοφθάλμια πίεση να παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα και να επιτευχθεί η αποφυγή καταστροφής νευρικών κυττάρων. Τα κολλύρια αυτά δεν προκαλούν πόνο. Είναι σημαντικό ο ασθενής να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του γιατρού, σε ό,τι αφορά τη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης των κολλυρίων, προκειμένου να μπαίνουν σωστά και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα συστήνουμε αν είναι δυνατόν να υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος θα επιβλέπει τον ασθενή, ή θα τον εξυπηρετεί στη σωστή εφαρμογή τους.