Το οξύ γλαύκωμα είναι η πάθηση κατά την οποία η ενδοφθάλμια πίεση του ματιού αυξάνεται πολύ και απότομα. Το γλαύκωμα είναι μια οπτική νευροπάθεια, όπου καταστρέφονται τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Η ενδοφθάλμια πίεση προκαλείται από ανισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού, το οποίο ρέει στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού, μέσω της κόρης και αποχετεύεται μέσω ενός δικτύου στη γωνία του προσθίου θαλάμου.

Ο ασθενής που πάσχει από γλαύκωμα χάνει προοδευτικά μέρος της περιφερικής του όρασης. Το οξύ γλαύκωμα, συχνά αναφέρεται και σαν γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Σε αντίθεση με το χρόνιο γλαύκωμα, τα συμπτώματα είναι πιο έντονα.

Η γωνία του ματιού που σχετίζεται με την ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανοιχτή ή κλειστή, οπότε και αναφερόμαστε σε χρόνιο ή οξύ γλαύκωμα αντίστοιχα. Η γωνία είναι το ανατομικό τμήμα του ματιού, το οποίο περιέχει τις δομές που επιτρέπουν την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού από το εσωτερικό του ματιού (δοκιδωτό δίκτυο). Η γωνία οριοθετείται μεταξύ του περιφερικού κερατοειδούς και της περιφερικής ίριδας.

Το οξύ γλαύκωμα εμφανίζεται περισσότερο σε γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες, εξαιτίας του ρηχότερου προσθίου θαλάμου που έχουν ανατομικά και προσβάλλει κυρίως άτομα ηλικίας μεταξύ 60 και 70 ετών.

οξυ γλαυκωμα διαγνωση

Ροή υδατοειδούς υγρού: Διαφορά μεταξύ ανοιχτής και κλειστής γωνίας