Το νεοαγγειακό γλαύκωμα δημιουργείται λόγω ανάπτυξης νέων παθολογικών αγγείων στην περιοχή του προσθίου θαλάμου, που εμποδίζουν την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού του ματιού. Στον πρόσθιο θάλαμο ρέει το υδατοειδές υγρό που ρυθμίζει την ενδοφθάλμια πίεση του ματιού. Η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση είναι μεγάλος προδιαθεσικός παράγοντας για ανάπτυξη γλαυκώματος.

Η νεοαγγείωση που παρατηρείται στην περιοχή του προσθίου θαλάμου δημιουργείται λόγω ισχαιμίας και υποξίας (κακής οξυγόνωσης). Ο οφθαλμός σαν απάντηση στη μειωμένη οξυγόνωση εκλύει αγγειογενετικούς παράγοντες (VEGF), με αποτέλεσμα να αναδιαμορφώνεται η εξωκυττάρια επιφάνεια των κυττάρων και να δημιουργούνται νέα αδύναμα παθολογικά αγγεία, τα οποία είτε αιμορραγούν, είτε εμποδίζουν την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού.

νεοαγγειακο γλαυκωμα θεραπεια

Νεοαγγειακό γλαύκωμα

Αίτια νεοαγγειακού γλαυκώματος

Το νεοαγγειακό γλαύκωμα μπορεί να προκληθεί από τις ακόλουθες παθήσεις/καταστάσεις:

 • Χειρουργείο υαλοειδεκτομής (πχ. λόγω αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς)
 • Φλεγμονή (πχ. ενδοφθαλμίτιδα, ραγοειδίτιδα)
 • Νεοπλασία (πχ. μελάνωμα χοριοειδούς, συνήθως κακοήθες)
 • Απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς
 • Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Κλινική εικόνα και Διάγνωση νεοαγγειακού γλαυκώματος

Η διάγνωση του νεοαγγειακού γλαυκώματος γίνεται με τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και της εξέτασης του οφθαλμού στη σχισμοειδή λυχνία (μικροσκόπιο με μεγάλη μεγέθυνση).


Συγκεκριμένα παρατηρούμε :

 • Υψηλή Ενδοφθάλμια πίεση
 • Αβαθή πρόσθιο θάλαμο
 • Κλειστή γωνία
 • Οίδημα κερατοειδούς
 • Εικόνα νεοαγγείωσης στην περιοχή ίριδας και γωνίας
 • Υψηλή ενδοφθάλμια πίεση

Συμπτώματα νεοαγγειακού γλαυκώματος

Τα συμπτώματα του νεοαγγειακού γλαυκώματος περιλαμβάνουν κυρίως πόνο στο βολβό και στην περιοχή του κεφαλιού γύρω από το μάτι και ερυθρότητα στο λευκό μέρος του ματιού.

Ο πόνος μας υποδηλώνει και την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Αντιμετώπιση νεοαγγειακού γλαυκώματος

Η αντιμετώπιση του νεοαγγειακού γλαυκώματος μπορεί να γίνει με κολλύρια, τα οποία ελαττώνουν την ενδοφθάλμια πίεση του ματιού, αλλά και κυκλοπληγικά κολλύρια. Τα κυκλοπληγικά κολλύρια προκαλούν μυδρίαση (άνοιγμα της κόρης του ματιού), ωστόσο αυτό ανακουφίζει τους ασθενείς από τον πόνο και δρα κατά της φλεγμονής. Επικουρικά με τα κυκλοπληγικά κολλύρια μπορεί να χορηγηθούν και τοπικά στεροειδή, τα οποία επίσης δρουν κατά της φλεγμονής.

Η παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία με Argon laser μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάσχεση της διαρροής των νεοαγγειώσεων.

Χειρουργικά το νεοαγγειακό γλαύκωμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιγλαυκωματική βαλβίδα ή τραμπεκουλεκτομή.
Προεγχειρητικά επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ενδοϋαλοειδική ένεση φαρμάκου (anti-VEGF), η οποία δρα ενάντια στους αγγειογενετικούς παράγοντες που δημιουργεί το μάτι και σταματά την αγγειογέννεση.