Το μελαγχρωστικό ή χρωστικό γλαύκωμα είναι το γλαύκωμα που προκύπτει από διασπορά των κοκκίων χρωστικής της ίριδας (έγχρωμου τμήματος του ματιού) στο διηθητικό ηθμό, όπου ουσιαστικά αποχετεύεται το υδατοειδές υγρό του ματιού, το οποίο ρέει στον πρόσθιο θάλαμο και ρυθμίζει την ενδοφθάλμια πίεση. Οι μικροί αυτοί κόκκοι χρωστικής ξεφεύγοντας από την ίριδα προοδευτικά αποφράσσουν τη διέξοδο του υδατοειδούς υγρού με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Τα κοκκία χρωστικής φαίνεται να «ξεκολλάνε» από το οπίσθιο τμήμα της ίριδας.

Το χρωστικό γλαύκωμα ανήκει στα δευτεροπαθή γλαυκώματα ανοιχτής γωνίας και προσβάλλει κυρίως νέους μύωπες, ιδιαίτερα άνδρες λευκής φυλής ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών. Οι βαθμοί της μυωπίας που αφορά το χρωστικό γλαύκωμα είναι -3,00 D με -4,00D. Συνήθως είναι κληρονομικό, αν και έχει παρατηρηθεί και σε άτομα τα οποία δεν είχαν κάποιο συγγενή εξ αίματος που να πάσχει.

Συμπτώματα μελαγχρωστικού γλαυκώματος

Σε αρχικά στάδια της νόσου οι ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται συμπτώματα. Ωστόσο, όσο το μελαγχρωστικό γλαύκωμα προχωρά, οι ασθενείς μπορεί να παρατηρήσουν αλλαγές στην περιφερική τους όραση, όπως ακριβώς βιώνουν και οι υπόλοιποι γλαυκωματικοί ασθενείς. Σπάνια οι ασθενείς μπορεί να παραπονεθούν για σποραδικά επεισόδια θόλωσης της όρασης.

Διάγνωση μελαγχρωστικού γλαυκώματος

Η διάγνωση του μελαγχρωστικού γλαυκώματος γίνεται με την παρατήρηση στη σχισμοειδή λυχνία και τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Οι παρατηρήσεις στη σχισμοειδή λυχνία είναι οι εξής:

  • Έλλειμα μέρους της ίριδας (συνήθως στο μέσο-περιφερικό τμήμα)
  • Εναπόθεση χρωστικής της ίριδας στο ενδοθήλιο το κερατοειδούς χιτώνα
  • Χρώση (συνήθως έντονη) στο δοκιδωτό δίκτυο, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση εκροής του υδατοειδούς υγρού του ματιού.

Επίσης σημαντικό είναι να πραγματοποιείται βυθοσκόπηση για την παρατήρηση της υγείας της οπτικής θηλής (κεφαλής οπτικού νεύρου), καθώς και εξέταση των οπτικών πεδίων η οποία μας δείχνει μέσω χαρτογράφησης του πεδίου της όρασης, τα τμήματα τα οποία έχουν και χαμηλότερη ευαισθησία ή έχουν χαθεί, λόγω βλάβης των νευρικών κυττάρων που έχει προκαλέσει το γλαύκωμα.

μελαγχρωστικο γλαυκωμα αντιμετωπιση διαγνωση

Μελαγχρωστικό γλαύκωμα. Χαρακτηριστικό η κάθετη λωρίδα εναπόθεσης της χρωστικής, λόγω διασποράς από την ίριδα.

Αντιμετώπιση μελαγχρωστικού γλαυκώματος

Η αντιμετώπιση του μελαγχρωστικού ή χρωστικού γλαυκώματος έχει ως στόχο τη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε φυσιολογικές τιμές.
Αρχικά μπορούν να δοθούν οφθαλμικές αντιγλαυκωματικές σταγόνες (κολλύρια), τα οποία θα ρυθμίσουν την ενδοφθάλμια πίεση. Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί συνδυασμός κολλυρίων, προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Η θεραπεία με laser σε τμήμα της ίριδας μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του μελαγχρωστικού γλαυκώματος. Το laser αυτό ονομάζεται laser ιριδοτομή και ουσιαστικά ανοίγουμε μια τρύπα στην περιοχή της ίριδας για να βοηθήσουμε στην αλλαγή της ανατομίας της ίριδας, έτσι ώστε να μην υφίσταται έντονη φθορά και να αποσπώνται τμήματά της.


Πιο εξελιγμένο laser είναι το SLT (Selective Laser Trabeculoplasty ή αλλιώς Επιλεκτική Laser Τραμπεκουλοπλαστική). Το laser αυτό είναι μη θερμικό και βοηθάει στην αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού, διατηρώντας την ενδοφθάλμια πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα. Μπορεί να επαναληφθεί χωρίς πρόβλημα εάν χρειαστεί.
Άλλες μέθοδοι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί το μελαγχρωστικό γλαύκωμα είναι η τραμπεκουλεκτομή, κατά την οποία ανοίγεται τμήμα του σκληρού χιτώνα (λευκό μέρος του ματιού) και αφαιρείται τμήμα του δοκιδωτού δικτύου, προκειμένου να έχουμε ομαλή αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού του ματιού. Η τραμπεκουλεκτομή μπορεί επίσης να συνδυαστεί με laser για καλύτερα αποτελέσματα.