Υπάρχουν διάφορα ήδη δυστονιών των βλεφάρων. Τα τρία ποιο γνωστά είδη είναι η σύσπαση των βλεφάρων (ή τικ), ακούσιοι βλεφαρόσπασμοι και ημικρανιακοί σπασμοί.