Η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια σπάνια, κληρονομούμενη ασθένεια, κατά την οποία ο αμφιβληστροειδής χιτώνας εκφυλίζεται αργά και προοδευτικά. Συγκεκριμένα οι φωτοϋποδοχείς του ματιού (κωνία και ραβδία) καταστρέφονται και οδηγούν σε απώλεια όρασης, η οποία συνήθως δεν είναι ολική.

Ο αμφιβληστροειδής είναι ένας νεύρινος διάφανος χιτώνας, στον οποίο απεικονίζεται το είδωλο της εικόνας που βλέπουμε. Αποτελείται από 9 στιβάδες κυττάρων οι οποίες μετατρέπουν τη φωτεινή ενέργεια (φως) σε ηλεκτρικό σήμα, το οποίο μέσω του οπτικού νεύρου ταξιδεύει τον εγκέφαλο, όπου γίνεται η τελική ερμηνεία της εικόνας.

Οι φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδούς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα κωνία και τα ραβδία. Τα κωνία είναι κυρίως υπεύθυνα για την κεντρική όραση και σε φωτοπικές συνθήκες, ενώ τα ραβδία είναι κύτταρα που συμβάλλουν στην περιφερική όραση και στην όραση σε χαμηλότερες συνθήκες φωτισμού.