Η απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς είναι το μπλοκάρισμα των φλεβών που μεταφέρουν αίμα μακριά από τον αμφιβληστροειδή. Συχνά αναφέρεται και σαν οφθαλμικό εγκεφαλικό.

Ο αμφιβληστροειδής είναι ο διάφανος, νεύρινος χιτώνας στο πίσω μέρος του ματιού, στον οποίο απεικονίζεται το είδωλο της εικόνας που βλέπουμε.

Όταν η ροή του αίματος της φλέβας μπλοκάρεται τότε υγρό και αίμα διαχέεται στον αμφιβληστροειδή. Η ωχρά κηλίδα, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς εμφανίζει οίδημα λόγω του υγρού, επηρεάζοντας την κεντρική όραση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όταν η κυκλοφορία του αίματος διακόπτεται τα νευρικά κύτταρα εκφυλίζονται, με αποτέλεσμα ο ασθενής να χάνει περισσότερη όραση.

Η απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς μπορεί να διακριθεί σε 2 είδη:

1. Απόφραξη κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς

2. Απόφραξη φλεβικού κλάδου του αμφιβληστροειδούς

Τα ποσοστά εμφάνισης απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς αυξάνονται με την ηλικία. Τα περισσότερα περιστατικά απόφραξης κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς εμφανίζονται μετά το 65ο έτος ηλικίας, ενώ μετά την ηλικία των 50 ετών εμφανίζονται περισσότερα περιστατικά απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς.