Το ύφαιμα είναι η συσσώρευση ερυθρών αιμοσφαιρίων (αίματος) στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού. Το ύφαιμα μπορεί να μην είναι ορατό με γυμνό μάτι, εάν η ποσότητα αίματος είναι πολύ μικρή. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο οφθαλμίατρος μπορεί να το εντοπίσει στη σχισμοειδή λυχνία (μικροσκόπιο με μεγάλη μεγέθυνση). Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, η συσσώρευση ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι αρκετή και το ύφαιμα είναι ορατό χωρίς μεγέθυνση.

Το ύφαιμα μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό και συχνά συνοδεύεται από υψηλή ενδοφθάλμια πίεση. Επομένως συχνά παρατηρείται σε νεαρά άτομα και αθλητές. Επίσης, το ύφαιμα μπορεί να δημιουργηθεί λόγω ενδοφθάλμιων όγκων, είτε αυτοί είναι καλοήθεις, είτε κακοήθεις. Συνδέεται επίσης και με παθήσεις όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία ή με μόλυνση του ματιού από τον ιό του έρπητα.

υφαιμα διαγνωση θεραπεια

Ύφαιμα