Ορισμένοι άνθρωποι δεν παράγουν αρκετή ποσότητα δακρύων για να υγραίνει το μάτι. Αυτό λέγεται ξηροφθαλμία.
Υπάρχουν δύο ειδών δάκρυα. Αυτά που μονίμως ενυδατώνουν τα μάτια και αυτά που παράγονται σε περιπτώσεις ερεθισμού του ματιού από ξένα σώματα ή κάτω από συναισθηματικές πιέσεις.