Η ραγοειδίτιδα είναι η φλεγμονή που αφορά τον ραγοειδή χιτώνα (μεσαίο στρώμα του ματιού). Όταν ένα μάτι πάσχει από ραγοειδίτιδα ο χιτώνας αυτός είναι κόκκινος και παρουσιάζει οίδημα (πρήξιμο).

Η ραγοειδίτιδα μπορεί δυνητικά να επηρεάσει τους ζωτικούς ιστούς του ματιού και να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης. Μπορεί να παρουσιαστεί είτε στο ένα μάτι είτε και στα δύο.

Ο ραγοειδής χωρίζεται σε 3 μέρη-δομές:

  1. Η ίριδα: Το χρωματιστό μέρος στο πρόσθιο μέρος του ματιού.
  2. Το ακτινωτό σώμα: Δομή η οποία βοηθάει το φακό να εστιάσει.
  3. Ο χοριοειδής: Τα αιμοφόρα αγγεία, τα οποία παρέχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά στον αμφιβληστροειδή.