Με τη μέθοδο Femto-second laser χρησιμοποιούνται μικροσκοπικοί, αστραπιαίοι παλμοί laser, οι οποίοι δημιουργούν ένα διαχωρισμό στον κερατοειδή – χωρίς τη χρήση λεπίδας – κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου βήματος με LASIK.

Κάθε παλμός του φωτός διαμορφώνει μια μικροσκοπική κοιλότητα σε ένα συγκεκριμένο βάθος και θέση, όπου δημιουργούν ένα ομοιόμορφο στρώμα κοιλοτήτων ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του κερατοειδή. Μετά ο γιατρός ανασηκώνει τον κρημνό (flap), χωρίζοντας τον ιστό του κερατοειδή στο σημείο όπου έχουν δημιουργηθεί « φυσαλίδες» από τους σφυγμούς του φωτός. Στη συνέχεια, κρημνός διπλώνεται προς τα πίσω και ο γιατρός μπορεί να εκτελέσει το laser. Πρόκειται λοιπόν για μια τομή χωρίς νυστέρι.

femto LASIK femtosecond laser