Ο στραβισμός είναι η κατάσταση κατά την οποία τα δύο μάτια δεν ευθυγραμμίζονται ταυτόχρονα ως προς το αντικείμενο που εστιάζουν. Συγκεκριμένα το ένα μάτι κοιτάζει το αντικείμενο προσήλωσης, ενώ το άλλο κοιτάζει σε άλλη κατεύθυνση.

Ο στραβισμός μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη γέννηση ή και μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής.

Η βελτίωση της οπτικής οξύτητας μπορεί να γίνει με αποκλεισμό του «καλού ματιού» (κάλυψη) μερικές ώρες την ημέρα για να μπορέσει η οπτική οξύτητα να βελτιωθεί και στο μάτι με το στραβισμό, εντούτοις η αποκατάσταση της σωστής θέσης του ματιού που στραβίζει γίνεται χειρουργικά.

Χειρουργική επέμβαση του στραβισμού

Κατά την επέμβαση στραβισμού γίνεται μια μετάθεση των μυών του ματιού που προκαλούν την απόκλιση. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί επέμβαση στο ένα ή και στα δύο μάτια. Όταν πρόκειται να χειρουργηθούν παιδιά συνίσταται ολική αναισθησία, ενώ τοπική γίνεται σε χειρουργεία ενηλίκων. Ο χρόνος επούλωσης του ματιού είναι σύντομος. Τα άτομα που υποβάλλονται σε παρόμοιες επεμβάσεις μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους συνήθειες μέσα σε λίγες μέρες. Μετά την επέμβαση συχνά είναι απαραίτητη η χρήση γυαλιών ενώ μπορεί να χρειαστεί και περαιτέρω συμπληρωματική χειρουργική επέμβαση.

στραβισμος χειρουργειο

Χειρουργική αποκατάσταση στραβισμού δεξιού ματιού

Η επέμβαση διόρθωσης του στραβισμού συστήνεται σε μικρές ηλικίες γιατί σε ένα ακόμα υπό ανάπτυξη μάτι είναι πιο εύκολο να αποκατασταθεί η φυσιολογική και η διόφθαλμη όραση. Όσο ένα παιδί μεγαλώνει η πιθανότητα αυτή ελαττώνεται και μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα σύνδρομα και κόμπλεξ στο παιδί λόγο του αλληθωρίσματος των ματιών του και της διαμόρφωσης της εικόνας του από αυτό.

Όπως σε κάθε επέμβαση έτσι και σε αυτή υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Όμως, γενικά, θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματική για την θεραπεία των παρεκκλίσεων των ματιών.

Ενέσεις Botox

Το Botox είναι ένα καινούριο φάρμακο εγκεκριμένο από τον φαρμακευτικό σύλλογο, για περιορισμένη χρήση, σαν εναλλακτική λύση της χειρουργικής επέμβασης σε ορισμένες περιπτώσεις. Μία ένεση Botox χαλαρώνει και εξασθενεί προσωρινά συγκεκριμένους μυς του ματιού επιτρέποντες στους ακριβώς αντίθετους να ευθυγραμμίσουν το μάτι. Παρόλο που η επίδραση του φαρμάκου εξασθενεί μέσα δε λίγες βδομάδες έχει παρατηρηθεί σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και μόνιμη θεραπεία του προβλήματος.