Ο στραβισμός είναι η κατάσταση κατά την οποία τα δύο μάτια δεν ευθυγραμμίζονται ταυτόχρονα ως προς το αντικείμενο που εστιάζουν. Συγκεκριμένα το ένα μάτι κοιτάζει το αντικείμενο προσήλωσης, ενώ το άλλο κοιτάζει σε άλλη κατεύθυνση.

Ο στραβισμός μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη γέννηση ή και μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής.

Η βελτίωση της οπτικής οξύτητας μπορεί να γίνει με αποκλεισμό του «καλού ματιού» (κάλυψη) μερικές ώρες την ημέρα για να μπορέσει η οπτική οξύτητα να βελτιωθεί και στο μάτι με το στραβισμό, εντούτοις η αποκατάσταση της σωστής θέσης του ματιού που στραβίζει γίνεται χειρουργικά.