Η πρεσβυωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία ο ασθενής δεν μπορεί να δει καθαρά ένα κοντινό αντικείμενο και να διαβάσει ένα κείμενο σε ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα. Συμβαίνει περίπου μετά τα 40 έτη και προοδευτικά αυξάνεται με το πέρας της ηλικίας. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η ανάγκη να κρατήσουμε όλο και πιο μακριά το αντικείμενο που θέλουμε να δούμε.

Μετά την ηλικία των 40 ετών αρχίζουν και εμφανίζονται τα συμπτώματα στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Υπάρχουν αρκετές επεμβατικές και μη λύσεις διόρθωσης της πρεσβυωπίας.

Πολλοί θα έλεγαν ότι η διόρθωση της πρεσβυωπίας είναι το «Άγιο δισκοπότηρο» της διαθλαστικής χειρουργικής. Μεταξύ των δημοφιλών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της πρεσβυωπίας είναι η χρήση πολυεστιακών ή προσαρμοστικών ενδοφακών κατά την επέμβαση του καταρράκτη και η μονοόραση είτε μέσω διαθλαστικής χειρουργικής (LASIK), έιτε μέσω επέμβασης καταρράκτη και τοποθέτηση κατάλληλων ενδοφακών (IOLs).