Οι θεραπευτικές ιδιότητες του crosslinking

Η διασύνδεση του κερατοειδικού κολλαγόνου (corneal collagen cross linking – CXL) αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στη χειρουργική του κερατοειδούς την τελευταία δεκαετία, μαζί με τη χρήση του Femtosecond laser και τις τροποποιημένες μεταμοσχεύσεις (πρόσθιες και οπίσθιες).

Η αντιμετώπιση των εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς, όπως είναι ο κερατόκωνος και η μετεγχειρητική εκτασία, μέχρι πρόσφατα περιλάμβανε τη διόρθωση με γυαλιά ή σκληρούς φακούς επαφής. Η μεταμόσχευση, ολικού ή μερικού πάχους, αποτελούσε μέχρι πρόσφατα την τελευταία λύση για αυτούς τους ασθενείς. Οι μέχρι σήμερα μέθοδοι αντιμετώπισης των εκτασιών θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν καθαρά συμπτωματικές καθώς δεν δίνουν μόνιμη λύση ή οριστική θεραπεία του προβλήματος.

διασυνδεση κολλαγονου crosslinking

Διασύνδεση κολλαγόνου- Crosslinking

 

Η τεχνική CXL, με τη χρήση ριβοφλαβίνης και υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-A) προκαλούν αύξηση της αντίστασης και μείωση της ελαστικότητας του κερατοειδούς. Η ριβοφλαβίνη και η υπεριώδης ακτινοβολία επάγουν τη δημιουργία νέων πλάγιων συνδέσεων μεταξύ των ινιδίων του κερατοειδικού κολλαγόνου και ουσιαστικά σταθεροποιούν την εξέλιξη της εκτασίας του κερατοειδούς. Στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας της διασύνδεσης του κερατοειδικού κολλαγόνου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και η σταθεροποίηση της εκτασίας με σκοπό την καθυστέρηση ή ακόμη και την αποφυγή επεμβατικών χειρουργικών διαδικασιών, όπως είναι η μεταμόσχευση του κερατοειδούς.

Ωστόσο, το crosslinking μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις διαθλαστικής χειρουργικής προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκτασίας μετεγχειρητικά, δηλαδή ο κερατοειδής να διατηρήσει τη σταθερότητά του. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή σαν LASIK ή PRK Xtra.