Το femtosecond laser είναι μια από τις νεότερες ανακαλύψεις στον τομέα της χειρουργικής του καταρράκτη. Χρησιμοποιείται για να επιτελέσει τη λειτουργία της φωτοδιάσπασης ενός διαφανούς ή ημιδιαφανούς ιστού όπως ο κερατοειδής χιτώνας. Για να πραγματοποιηθεί η φωτοαποδόμηση του ιστού το femtosecond laser χρησιμοποιεί σε πραγματικό χρόνο σύστημα απεικόνισης κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

femtosecond laser καταρρακτης επεμβαση