Η αισθητική LASER χειρουργική έχει πλέον γίνει ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της οφθαλμοπλαστικής και πλαστικής προσώπου. Αν και η τεχνολογία των LASER υπάρχει σε διάφορες ειδικότητες – και στην οφθαλμολογία – εδώ και αρκετές δεκαετίες, μόλις τα τελευταία 6-8 χρόνια έχει εξελιχθεί τόσο που να έχει εφαρμογή και στην οφθαλμοπλαστική.

Ιδιαίτερα το LASER του Διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τελευταία το ERBIUM LASER, έχουν εξελιχθεί σε βαθμό που να μπορούν να προσφέρουν προβλέψιμα και αναμενόμενα αποτελέσματα, με σχετικά σύντομη και εύκολη μετεγχειρητική αποκατάσταση, αν και πάντα πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση και προσοχή με την χρήση των νέων τεχνολογιών.