Το SLT προέρχεται από τα αρχικά Selective Laser Trabeculoplasty (Επιλεκτική Laser Τραμπεκουλοπλαστική). Το SLT είναι μια νέα, απλή, αποτελεσματική laser διαδικασία η οποία μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση που σχετίζεται με το γλαύκωμα. Εφαρμόζεται στο ιατρείο ή στο οφθαλμολογικό κέντρο και δεν παίρνει παραπάνω από πέντε λεπτά.

γλαυκωμα SLT laser θεραπεια