Τι είναι η τραμεκουλεκτομή;

Η τραμπεκουλεκτομή είναι η επέμβαση κατά την οποία μειώνουμε την ενδοφθάλμια πίεση του ματιού σε ασθενείς που πάσχουν από γλαύκωμα. Ουσιαστικά βρίσκουμε ένα νέο τρόπο παροχέτευσης του υδατοειδούς υγρού που κυκλοφορεί στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού και ρυθμίζει την ενδοφθάλμια πίεση.