Η Argon laser φωτοπηξία δημιουργεί έγκαυμα μέσω θερμότητας στον αμφιβληστροειδή με τη βοήθεια φωτός που εισέρχεται στο μάτι. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από 65ο C η ισχυρή αυτή πηγή φωτός απορροφάται από το μελάγχρουν επιθήλιο, το οποίο περιέχει μελανίνη και μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια, δρώντας απευθείας πάνω στα κύτταρα.

Η φωτοπηξία με Argon laser είναι μια θεραπευτική επιλογή για παθήσεις του αμφιβληστροειδούς χιτώνα όπως είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας.