Για τους ανθρώπους που παρατηρούν μείωση στην όρασή τους λόγω καταρράκτη η αντικατάσταση του θολωμένου ενδοφακού με έναν καινούργιο αποτελεί την καλύτερη λύση για την αποκατάσταση της όρασης.

Μέχρι πρότινος οι «απλοί» ενδοφακοί αποτελούσαν αποτελεσματική λύση για την αποκατάσταση της όρασης. Ωστόσο πλέον κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος οι λεγόμενοι premium ενδοφακοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν και άλλες διαταραχές της όρασης εκτός από τον καταρράκτη. Αφού τοποθετηθεί στο μάτι του ασθενούς ένας premium ενδοφακός, ο ασθενής μπορεί να βλέπει καθαρά όχι μόνο μακριά, αλλά και σε ενδιάμεσες ή και κοντινές αποστάσεις.