Οι διαθλαστικές επεμβάσεις έχουν γίνει δημοφιλείς για την αποτελεσματικότητά τους, το μειωμένο χρόνο επούλωσης και τις μηδαμινές πλέον επιπλοκές μετά την επέμβαση. Στα χρόνια από τότε που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά αυτές οι τεχνολογίες , υπήρξαν μεγάλες εξελίξεις όπως η χρήση του Femtosecond Laser.