Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης διερεύνησε την ανάπτυξη και την εξέλιξη της μυωπίας σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών στην Κίνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Αυτή η μελέτη που αξιολογεί τις αλλαγές στη διάθλαση και στο αξονικό μήκος των ματιών των μαθητών είχε ξεκινήσει προηγουμένως τον Νοέμβριο του 2018. Οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού από 12 τυχαία επιλεγμένα δημοτικά σχολεία σε 2 κινεζικές περιφέρειες. Παιδιά με ιστορικό οφθαλμικής νόσου ή χειρουργικής επέμβασης αποκλείστηκαν από τη μελέτη.


Για τις ανάγκες της μελέτης, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 2 ομάδες (ομάδα έκθεσης και ομάδα μη έκθεσης), όπου παρακολουθήθηκαν από τους ερευνητές από τη 2η έως την 3η τάξη του δημοτικού. Έγιναν συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων έκθεσης και μη έκθεσης για να αξιολογηθεί τυχόν συσχέτιση μεταξύ περιβαλλοντικών αλλαγών κατά την περίοδο έκρηξης της COVID-19 και ανάπτυξης της μυωπίας. Η ομάδα έκθεσης έλαβε πλήρεις οφθαλμολογικές εξετάσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020. Η ομάδα μη έκθεσης έλαβε εξετάσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2019. Οι αλλαγές στη διάθλαση και το μήκος του άξονα μεταξύ των τάξεων 2 και 3 προσδιορίστηκαν στις ομάδες έκθεσης και μη έκθεσης.

μυωπια τηλεκπαιδευση πανδημια covid19
Η ομάδα έκθεσης περιελάμβανε 1054 παιδιά που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις το 2019 (προ πανδημίας) και το 2020 (κατά τη διάρκεια της πανδημίας), ενώ η ομάδα μη έκθεσης περιλάμβανε 1060 παιδιά που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις το 2018 και το 2019 (και τα δύο προ πανδημίας). Πριν από την πανδημία, δεν υπήρχαν διαφορές στο φύλο, την ηλικία, το μέσο σφαιρικό ισοδύναμο, το μήκος του άξονα ή την συχνότητα εμφάνισης (επιπολασμό) των διαθλαστικών σφαλμάτων μεταξύ των 2 ομάδων.
Τα παιδιά στην ομάδα έκθεσης εμφάνισαν 0,36 D μεγαλύτερη μυωπική μετατόπιση και αύξηση 0,08 mm στο αξονικό μήκος σε σύγκριση με τα παιδιά στην ομάδα μη έκθεσης. Επιπλέον, η συχνότητα της μυωπίας αυξήθηκε κατά 8% στην ομάδα έκθεσης μεταξύ των βαθμών 2 και 3.
Σύμφωνα με τους ερευνητές τα συμπεράσματα της μελέτης της εξέλιξης της μυωπίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19 στους νεαρούς μαθητές είναι τα εξής:
Οι αλλαγές στο σχολείο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου χρόνου σε εξωτερικούς χώρους και της μεγαλύτερης έμφασης στην ψηφιακή μάθηση (τηλεκπαίδευση), μπορεί να οδήγησαν σε αυξημένη ανάπτυξη και εξέλιξη της μυωπίας σε αυτή την ομάδα μαθητών. Οι μακροπρόθεσμες οφθαλμικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν έχουν ακόμη πλήρως προσδιοριστεί.