Η φωτογραφία βυθού είναι μια σημαντική διαγνωστική εξέταση, κατά την οποία απεικονίζεται με λεπτομέρεια το οπίσθιο τμήμα του ματιού (βυθός). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα σύστημα κάμερας με ειδικό μικροσκόπιο και φλας.

Οι δομές που μπορούμε να απεικονίσουμε με τη φωτογραφία βυθού είναι ο κεντρικός και περιφερικός αμφιβληστροειδής, η ωχρά κηλίδα, το οπτικό νεύρο, καθώς και τα αγγεία που εξέρχονται από την οπτική θηλή.

φωτογραφια βυθου εξεταση

Φυσιολογική φωτογραφία βυθού

φωτογραφια βυθου αιμορραγιες διαβητης

Φωτογραφία βυθού με απεικόνιση αιμορραγιών