Η φλουοροαγγειογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση στην οποία χρησιμοποιείται μία ειδική κάμερα που παίρνει ορισμένες φωτογραφίες από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα στο πίσω μέρος του ματιού.

φλουοροαγγειογραφία πως γινεται

Εικόνα βυθού μέσω φλουοροαγγειογραφίας