Η τοπογραφία κερατοειδούς είναι μια διαγνωστική εξέταση, η οποία μας επιτρέπει να απεικονίσουμε το σχήμα και τις καμπυλότητες του κερατοειδούς σε κάθε του σημείο με τη βοήθεια χρωματικού χάρτη. Μέσω της τοπογραφίας απεικονίζεται τόσο η πρόσθια, όσο και η οπίσθια επιφάνειά του.